Có hay không cái gọi là triều nguyệt?

Có hay không cái gọi là triều nguyệt?

06:28 23/03/2022 1

Hiện nay, có khá nhiều đồ án trang trí trên các di tích, đền chùa, có kiểu thức như 2 rồng hoặc 2 phượng, 2 lân chầu vào 1 hình tròn, đã được một số nhà nghiên cứu cho rằng đó là các đồ án lưỡng long triều nguyệt, song phượng triều nguyệt, song lân triều nguyệt. Tuy nhiên, không một ai đưa ra dẫn chứng chủ thể đó là nguyệt, trong khi các đồ án với kiểu thức đó lại được không ít các nhà nghiên cứu cho là triều nhật.