Theo thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), có 144 mã chứng khoán (CK) không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý 4/2016.
Cụ thể, tại HOSE có 68 mã CK không đủ điều kiện, trong đó 28 mã do thuộc diện cảnh báo, 13 mã đang bị kiểm soát và kiểm soát đặc biệt, 8 mã do thời gian niêm yết dưới 6 tháng và các mã còn lại do kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm bị lỗ.
Tại HNX có 76 mã CK không đủ điều kiện, gồm 40 mã thuộc diện cảnh báo, 6 mã bị kiểm soát, 2 mã do chậm nộp báo cáo tài chính và số còn lại do kết quả kinh doanh 6 tháng bị lỗ…
Hiện trên HOSE có 313 mã CK và tại HNX có 378 mã CK đang niêm yết và giao dịch.

M.P

Bình luận