Ngày 19.9, tại Hà Nội, T.Ư Hội Nông dân VN tổ chức hội nghị đại biểu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ 5, giai đoạn 2012 - 2017, với 300 nông dân được tuyên dương.
Ông Lại Xuân Môn, Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân VN, cho biết trong 5 năm qua, cả nước có 27.000 hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi có doanh thu từ 1 tỉ đồng/năm trở lên, tăng gấp 5 lần so với giai đoạn 2007 - 2012. Các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp đang tạo việc làm tại chỗ cho trên 11 triệu lao động.
Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đề nghị T.Ư Hội Nông dân VN lựa chọn nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi có uy tín làm nòng cốt giúp nông dân tổ chức lại sản xuất theo hướng từ sản xuất nhỏ sang sản xuất lớn; chuyển từ kinh tế hộ gia đình nhỏ lẻ, sang liên kết hợp tác theo chuỗi; chuyển tư duy sản xuất từ coi trọng năng suất, sản lượng sang chất lượng và giá trị gia tăng để sản phẩm nông nghiệp đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Phan Hậu

Bình luận