Theo Tổng cục Hải quan, 3 nhóm hàng đạt trị giá kim ngạch xuất khẩu từ 10 tỉ USD trở lên gồm: điện thoại các loại và linh kiện đạt 18,02 tỉ USD; dệt may đạt 10,51 tỉ USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 10,28 tỉ USD.
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong nửa đầu tháng 6 đạt hơn 17,5 tỉ USD, giảm 12,9% (tương ứng giảm hơn 2,85 tỉ USD) so với nửa cuối tháng 5. Như vậy, lũy kế đến hết ngày 15.6, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đạt hơn 179,84 tỉ USD, tăng 21,5% (tương ứng tăng hơn 31,84 tỉ USD) so với cùng kỳ năm 2016. Tuy nhiên, cán cân thương mại hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15.6 thâm hụt hơn 2,8 tỉ USD, bằng 3,2% kim ngạch xuất khẩu của cả nước.
Về nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu kỳ 1 tháng 6 đạt gần 8,91 tỉ USD, giảm 8,8% so với 15 ngày cuối tháng 5. Tính chung từ đầu năm đến ngày 15.6, tổng trị giá kim ngạch nhập khẩu cả nước đạt hơn 91,32 tỉ USD, tăng 24,3% (tương ứng tăng gần 17,87 tỉ USD) so với cùng kỳ năm 2016. Về xuất khẩu, kỳ 1 tháng 6 cũng giảm 16,7% so với kỳ 2 tháng 5, đạt 8,59 tỉ USD.
Tính từ đầu năm đến 15.6, kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt gần 88,52 tỉ USD, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm 2016. Đáng lưu ý, một số nhóm hàng xuất khẩu chủ lực có mức sụt giảm mạnh về trị giá kim ngạch như: Điện thoại các loại và linh kiện tuy vào nhóm xuất khẩu 10 tỉ USD nhưng giảm 26%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác giảm 34,3%...

Ng.Nga

Bình luận