Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính đến ngày 20.9 có 49 doanh nghiệp được phê duyệt phương án cổ phần hóa với tổng giá trị đạt 31.938 tỉ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước là 23.298 tỉ đồng.
Cũng trong 9 tháng qua, các tập đoàn, tổng công ty và đơn vị nhà nước đã thoái vốn với giá trị thu về đạt 6.268 tỉ đồng, gấp đôi so với giá trị thực tế phần vốn nhà nước.
Bên cạnh đó, lũy kế 9 tháng đã ký kết 31 hiệp định vay vốn nước ngoài với tổng giá trị quy đổi đạt 4,88 tỉ USD. Riêng trị giá giải ngân vốn vay nước ngoài đạt 55.182 tỉ đồng, tương đương thực hiện được 56% kế hoạch cả năm.

M.Phương

Bình luận