Bộ Công thương cho biết đang cân nhắc gỡ bỏ quy định dán nhãn năng lượng với các phương tiện thiết bị nhập khẩu.
Theo ước tính, việc gỡ khó này sẽ tiết kiệm cho doanh nghiệp (DN) hàng tỉ đồng. Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh đã giao cho Tổng cục Năng lượng và các thành viên trong tổ soạn thảo lập tức tiến hành rà soát nội dung Thông tư số 07/2012/TT-BCT và các văn bản có liên quan để tiến hành sửa đổi, loại bỏ các quy định không phù hợp.
Trong quá trình rà soát, sửa đổi, cần quán triệt tinh thần đổi mới, thay đổi cách thức quản lý, kiểm tra, không gây khó khăn, phiền hà cho DN, đặc biệt là các giấy tờ thủ tục làm kéo dài thời gian thông quan. Đối với một số vấn đề cụ thể đã được phản ánh trong thời gian qua, tập trung rà soát, xử lý theo hướng cho phép DN sử dụng phiếu kết quả kiểm nghiệm để thông quan, không sử dụng giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng để thông quan; Cho phép việc DN sử dụng kết quả thử nghiệm hiệu suất năng lượng tối thiểu cho các lô hàng nhập khẩu cùng số serial/model, cùng nhà sản xuất, cùng xuất xứ, tạo điều kiện cho quy trình thông quan được nhanh chóng.
Trong lúc chờ sửa đổi thông tư, lấy ý kiến các đơn vị, Tổng cục Năng lượng cần có ngay thông báo tới DN song song với việc cải thiện quy trình làm việc. Tổng cục Năng lượng cần có cơ chế cho DN được làm thủ tục khai báo thông tin online…

M.Phương

Bình luận