HĐQT của CTCP đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII) vừa thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016 để trình phương án phát hành 60 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cho quỹ đầu tư Hàn Quốc và gia hạn thời gian mua thêm hơn 16,4 triệu cổ phiếu quỹ.
Trái phiếu có thời hạn 5 năm, với lãi suất được thanh toán 1% 6 tháng một lần. Trái chủ được quyền gia hạn thời hạn trái phiếu thêm tối đa 5 năm.
Từ năm thứ 4 trở đi, CII có quyền được đề xuất mua lại tối đa 50% số lượng trái phiếu. Trong trường hợp nhà đầu tư đồng ý bán, giá mua lại được tính với lãi suất là 4,5%/năm. Nếu không đồng ý, nhà đầu tư sẽ phải ngay lập tức chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu CII. Vào phiên giao dịch hôm qua, CII đóng cửa ở giá 30.000 đồng/CP.

H.Sương

Bình luận