Đã xử lý được hơn 548.500 tỉ đồng nợ xấu
Theo số liệu của Cơ quan Thanh tra giám sát - Ngân hàng Nhà nước, từ cuối năm 2012 đến tháng 8.2016, các tổ chức tín dụng đã tích cực nâng cao chất lượng tài sản, kiểm soát chất lượng tín dụng và xử lý nợ xấu, đặc biệt là nỗ lực tự xử lý nợ xấu bằng các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ, sử dụng dự phòng rủi ro.
Kết quả, tính đến thời điểm 31.8, toàn hệ thống các tổ chức tín dụng đã xử lý được hơn 548.500 tỉ đồng nợ xấu. Trong đó chủ yếu là do các tổ chức tín dụng tự xử lý (chiếm 57,2%), còn lại là bán nợ (bao gồm bán cho VAMC và tổ chức, cá nhân khác) chiếm 42,8%.
Trước đó, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế Quốc hội nêu rõ, theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, nợ xấu đến tháng 9.2016 chiếm khoảng 2,62% tổng dư nợ. Cơ quan này đề nghị phía Ngân hàng Nhà nước báo cáo rõ hơn các giải pháp sắp tới về xử lý các khoản nợ xấu mà VAMC đã mua lại, việc cơ cấu lại khoản nợ ngân hàng của các doanh nghiệp lớn trong nước.

Anh Vũ

Bình luận