/// Ảnh: DKSH cung cấp
Ảnh: DKSH cung cấp
Ngành Hóa chất, Tập đoàn DKSH - nhà phân phối nguyên liệu, hóa chất công nghiệp và cũng là nhà cung cấp dịch vụ phát triển thị trường hàng đầu, đã mở rộng cơ sở hạ tầng bằng việc đưa vào hoạt động một trung tâm phát triển hiện đại, được trang bị đầy đủ (ảnh) tại TP.HCM hôm 15.6.
Trung tâm phát triển được đặt ở vị trí chiến lược nhằm hỗ trợ trực tiếp về kỹ thuật cho các khách hàng và huấn luyện chuyên môn cần thiết cho chuyên viên của DKSH.
Trung tâm phát triển mới bao gồm ba phòng thí nghiệm chuyên dụng tập trung vào một trong những ngành công nghiệp trọng điểm tại Việt Nam: Thực phẩm và đồ uống, chăm sóc cá nhân và các hóa chất công nghiệp.
Trung tâm phát triển đóng vai trò quyết định trong việc phát triển ý tưởng, sản phẩm, công thức và công nghệ mới cho ngành công nghiệp chăm sóc cá nhân, ngành công nghiệp sơn - phủ và ngành công nghiệp thực phẩm, đồ uống.

Mỹ Ngọc

Bình luận