Ngày 1.12, Bộ Tài chính có công văn phản hồi kiến nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM về tình trạng doanh nghiệp (DN) gặp nhiều khó khăn, vướng trong lĩnh vực kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu.
Theo phản ánh, thủ tục kiểm tra còn phức tạp; trình tự, văn bản giấy tờ giữa các cơ quan mất nhiều thời gian, kéo dài thời gian thông quan làm tăng chi phí của DN.
Danh mục các mặt hàng bắt buộc phải qua kiểm tra chuyên ngành trước khi thông quan quá nhiều, chiếm khoảng 30 - 35% hàng hóa nhập khẩu hiện nay. Rất nhiều mặt hàng không chỉ phải chịu kiểm tra của một cơ quan kiểm tra chuyên ngành mà còn phải chịu kiểm tra của 2 - 3 cơ quan.
Ví dụ những sản phẩm có tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm như nồi, niêu, xoong, chảo... nếu dùng điện phải qua kiểm tra nhãn năng lượng của Bộ Công thương, kiểm tra của Bộ Y tế về vệ sinh an toàn thực phẩm. Hay như sản phẩm tủ lạnh, tủ làm mát chịu sự kiểm tra hiệu suất năng lượng của Bộ Công thương và hợp chuẩn quy của Bộ KH-CN; sản phẩm sữa tươi vừa kiểm tra an toàn thực phẩm, vừa kiểm dịch động vật...
Phản hồi lại, Bộ Tài chính thừa nhận những vướng mắc trên, đồng thời cho biết hiện Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở pháp lý chuyên ngành; đổi mới phương pháp kiểm tra theo hướng tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu giảm chi phí, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa...

Anh Vũ

Bình luận