Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, cho biết dư nợ bất động sản của các ngân hàng trên địa bàn hiện tăng 12% so với đầu năm.
Các ngân hàng cho các chủ dự án, các cá nhân (trả nợ bằng nguồn tiền kinh doanh)... vay khoảng 170.000 tỉ đồng.
Ngoài ra, các ngân hàng chủ yếu tập trung cho cá nhân vay giải quyết nhu cầu để ở. Tốc độ cho vay mua nhà ở đối với cá nhân trả nợ bằng tiền lương trong nhóm cho vay tiêu dùng cũng tăng nhanh, chiếm 60% trong dư nợ cho vay tiêu dùng.
Dư nợ cho vay tiêu dùng hiện ở mức 180.000 tỉ đồng, chiếm 13% tổng dư nợ cho vay trên địa bàn thành phố.

Thanh Xuân

Bình luận