/// Ảnh: Hiển Cừ
Ảnh: Hiển Cừ
Hiện ở chợ huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), giá bán củ hành tím tươi ở mức từ 50.000 - 55.000 đồng/kg, cao hơn 15.000 - 17.000 đồng/kg so với giá bán đầu tháng 9 vừa qua và là mức giá cao nhất từ trước đến nay.
Giá tăng do đây là vụ hành trái vụ nên diện tích gieo trồng ít, trong khi nhu cầu thị trường lại tăng cao. Trung bình mỗi sào hành, sau khi trừ chi phí sản xuất, nông dân lãi từ 12 - 15 triệu đồng.

Hiển Cừ

Bình luận