Bộ Tài chính vừa có Văn bản số 3338/BTC-QLCS gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư hướng dẫn việc tiếp tục xem xét giảm 50% tiền thuê đất theo quy định theo các nghị quyết của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Cụ thể, thực hiện xem xét các hồ sơ đã nộp đúng quy định từ sau ngày 31.12.2014 đến trước ngày 23.1.2017 để được giảm 50% tiền thuê đất phải nộp trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2014. Đối với các trường hợp đã nộp tiền thuê đất hằng năm (chưa được giảm) theo thông báo của cơ quan thuế thì được giảm 50% số tiền thuê đất đã nộp theo quy định tương ứng với thời gian được giảm; trường hợp sau khi được giảm mà số tiền thuê đất phải nộp vẫn lớn hơn 2 lần số tiền thuê đất phải nộp của năm 2010 thì được tiếp tục giảm đến mức số tiền thuê đất phải nộp bằng 2 lần số phải nộp của năm 2010. Số tiền thuê đất nộp thừa được xử lý theo quy định về quản lý thuế...

M.Phương

Bình luận