Công ty cổ phần dầu thực vật Tường An (TAC) đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường ngày 6.10 để thông qua việc từ nhiệm của 2 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và bầu bổ sung 2 thành viên thay thế. 
Kết quả ông Trần Lệ Nguyên, Tổng giám đốc Tập đoàn KIDO được bầu vào vị trí Chủ tịch HĐQT của TAC.
Chỉ vài ngày trước đó, KIDO đã được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận cho chào mua công khai 65% cổ phần của TAC với mức giá 78.000 đồng/CP.
Thương vụ này có trị giá gần 1.000 tỉ đồng. Như vậy, cùng lúc đầu tư vào 2 doanh nghiệp trong ngành dầu ăn là Vocarimex và Tường An, KIDO đang thể hiện tham vọng sẽ trở thành tập đoàn dẫn đầu tại VN trong lĩnh vực này.

M.Phương

Bình luận