Sáng 28.10, Ủy viên Bộ Chính trị - Phó thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết tình hình sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp giai đoạn 2015 - 2017.
 Theo báo cáo của Bộ NN-PTNT, việc thực hiện sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty lâm nghiệp theo Nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị đang chậm lại. Tới nay mới cổ phần hóa được 10/102 công ty (chiếm 19,6%), chuyển được 12/38 công ty sang công ty TNHH hai thành viên (31,28%), phê duyệt giải thể 11 công ty (39%)…
Chỉ đạo tại hội nghị, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết năm 2018 phải là năm cao điểm hoàn thành sắp xếp, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động các công ty này. Năm 2019, Chính phủ sẽ đề nghị Kiểm toán Nhà nước kiểm toán toàn diện hoạt động của các công ty trong lĩnh vực trên.

Chí Hiếu

Bình luận