Ngày 6.6, tại buổi giám sát về công tác quản lý, sử dụng và xử lý nhà - đất thuộc sở hữu nhà nước của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM, ông Lê Tấn Hùng, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn (Sagri), cho biết mặc dù trên sổ sách Sagri quản lý diện tích lớn trên 6.600 ha nhưng thực chất chỉ còn 550 ha.
Do đó, ông Hùng kiến nghị TP giao Thanh tra TP thanh tra toàn bộ đất đai, khoán đất… tại Sagri. Sagri cũng kiến nghị sử dụng 11 mặt bằng hiện do đơn vị quản lý để đầu tư trung tâm thương mại, siêu thị, điểm kinh doanh mang thương hiệu của mình.
Tuy nhiên, vì công ty không có chức năng bán lẻ và đầu tư bất động sản, nên không được đồng ý. Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, đề nghị Sagri kiến nghị với TP để tháo gỡ các khó khăn nhằm tạo ra các chuỗi sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn phục vụ người dân TP; các sở ngành cần phúc đáp sớm các kiến nghị của tổng công ty.

Đình Sơn

Bình luận