Ngày 19.6, Sở Công thương Lâm Đồng cho biết vừa có công văn gửi tổng đại lý, đại lý và các cửa hàng kinh doanh xăng dầu (CHXD) trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh thực hiện lộ trình bán xăng E5.
Theo Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến ngày 1.1.2018, tất cả các CHXD ngưng bán xăng RON 92, chỉ được phép kinh doanh xăng E5, và xăng khoáng RON 95. Do đó, Sở Công thương sẽ không xem xét cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh bán lẻ xăng dầu đối với cửa hàng không bán xăng E5. Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hiện có hơn 170 doanh nghiệp kinh doanh với 265 CHXD, nhưng mới chỉ có 21 CHXD có trụ bán xăng E5, đạt 8,4%.

Lâm Viên

Bình luận