Sở Xây dựng TP.HCM đã chỉ đạo Phòng Quản lý nhà và công sở phối hợp với Thanh tra Sở kiểm tra, rà soát, lập lại danh sách các chung cư đang xảy ra khiếu nại, tố cáo, tranh chấp.
Theo Sở này, hiện trên địa bàn TP có 1.244 chung cư, trong đó có 1.037 chung cư đã đưa vào sử dụng. Qua thống kê của Phòng Quản lý nhà và công sở vào tháng 8.2015, trên địa bàn TP có 79 chung cư có xảy ra khiếu nại, tố cáo, tranh chấp.
Căn cứ danh sách này, Sở sẽ tăng cường kiểm tra nhằm phấn đấu giải quyết dứt điểm, tạo chuyển biến đồng bộ, mạnh mẽ, có hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước đối với nhà chung cư.
Sở cũng đang kiến nghị UBND TP cho công khai các kết luận thanh tra tại các chung cư đang có tranh chấp để các bên liên quan biết và thực hiện theo kết luận thanh tra. Hiện Sở đã thanh tra tại 18 chung cư.

Đình Sơn

Bình luận