Ngân hàng Nhà nước VN (NHNN) vừa đưa ra dự thảo Thông tư quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng (TTĐTLNH).
Theo cơ quan này, Thông tư 23 và Thông tư 13 hiện nay đã đáp ứng được yêu cầu về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống TTĐTLNH. Hệ thống TTĐTLNH đã có 97 thành viên và hơn 367 đơn vị thành viên tham gia, trung bình hằng ngày có khoảng 190.000 giao dịch được thực hiện qua hệ thống với số tiền trung bình tương ứng khoảng 180.000 tỉ đồng.
Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu thanh toán ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được cấp phép và triển khai đề án chuyển chức năng thanh toán tiền mua bán trái phiếu chính phủ từ NHTM sang NHNN thì nhiều quy định không còn phù hợp và chưa đầy đủ.
Theo dự thảo, hệ thống TTĐTLNH ngoài thực hiện việc thanh toán và quyết toán giữa các đơn vị tham gia hệ thống thanh toán này bằng đồng VN (VND) còn có thêm USD, EUR và các loại ngoại tệ khác do NHNN quy định theo từng thời kỳ...

T.Xuân

Bình luận