Trung tâm Xúc tiến đầu tư Đà Nẵng cho biết, năm 2005 thành phố Đà Nẵng đã thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cao nhất trong vòng 8 năm qua với 18 dự án mới được cấp phép có tổng vốn đầu tư hơn 132 triệu USD (tăng 10 dự án so cùng kỳ năm 2004).

Đáng chú ý là trong năm 2005 số dự án nước ngoài đầu tư vào thành phố Đà Nẵng chiếm trên ¼ tổng số dự án FDI trong 15 năm qua. Đến nay, Đà Nẵng đã thu hút 80 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư hơn 500 triệu USD. Theo các chuyên viên kinh tế, thành công trong thu hút nguồn vốn FDI tại Đà Nẵng là do các chính sách ưu đãi đầu tư và cơ sở hạ tầng, giao thông hoàn thiện. Ngoài ra, việc đẩy mạnh quảng bá và phát triển mối quan hệ với đối tác tiềm năng nước ngoài ở các thành phố lớn như Tokyo; Osaka (Nhật Bản); Daegu (Hàn Quốc); Queensland (Úc); vùng Nord Pas de Calais (Pháp) và Oakland (Mỹ) là những nguyên nhân thu hút mạnh nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào thành phố Đà Nẵng trong năm 2005.

Trọng Hà

Bình luận