Ngày 14.10, Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank) công bố sẽ giảm lãi suất cho vay đối với một số khách hàng kể từ ngày 15.10 đến hết 31.12.2016.
Cụ thể, lãi suất cho vay ngắn hạn áp dụng đối với 5 lĩnh vực ưu tiên (nông nghiệp, nông thôn; xuất khẩu; doanh nghiệp nhỏ và vừa; công nghiệp hỗ trợ; doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao) sẽ giảm về mức 6%/năm, áp dụng cho cả các khoản dư nợ cũ và các khoản vay mới. Theo Vietcombank, nguyên nhân giảm lãi suất là thanh khoản của ngân hàng hiện khá dồi dào.
Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, hiện mặt bằng lãi suất cho vay VND phổ biến đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức 6 - 7%/năm đối với ngắn hạn, các ngân hàng thương mại nhà nước áp dụng lãi suất cho vay trung và dài hạn phổ biến đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức 9 - 10%/năm.
Lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường ở mức 6,8 - 9%/năm đối với ngắn hạn; 9,3 - 11%/năm đối với trung và dài hạn. Đối với nhóm khách hàng tốt, tình hình tài chính lành mạnh, minh bạch, lãi suất cho vay ngắn hạn từ 4 - 5%/năm.

Anh Vũ - T.Xuân

Bình luận