Ngày 23.3, Sở NN-PTNT Ninh Thuận cho biết dự án nuôi tôm sú kết hợp với hải sâm và rong nho đã thực nghiệm thành công trên diện tích 2 ha của 3 hộ nuôi ở xã Phương Hải, H.Ninh Hải. 
Theo đó, trên một diện tích nuôi, mật độ tôm sú được thả 20 con/m2, hải sâm 1 con/m2 và rong nho 0,05 kg/m2. Sau 9 tháng chăm sóc, sản lượng thu hoạch tôm sú đạt 3,6 tấn/ha; hải sâm 2,5 tấn/ha, rong nho 3 tấn/ha; trừ chi phí, các hộ nuôi lãi hơn 600 triệu đồng.
Đặc biệt, mô hình này không sử dụng kháng sinh, chủ yếu dùng chế phẩm vi sinh để bảo vệ môi trường. Người nuôi được tập huấn kỹ thuật, cách thiết lập hồ sơ, ghi chép nhật ký để theo dõi quá trình sinh trưởng của tôm sú, hải sâm và rong nho. Đánh giá bước đầu cho thấy mô hình “3 trong 1” giảm thiểu lượng thuốc, hóa chất trong quá trình chăm sóc; tạo môi trường nước trong sạch, hạn chế được dịch bệnh. Dự kiến, mô hình này sẽ được triển khai, nhân rộng tại các địa phương ven biển Ninh Thuận.

Thiện Nhân

Bình luận