Quốc hội đặt mục tiêu GDP năm 2017 tăng 6,7%
Quốc hội đặt mục tiêu GDP năm 2017 tăng 6,7%
Với đa số phiếu tán thành, chiều 7.11, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017, trong đó đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2017 là 6,7%.
Tại Nghị quyết vừa được gần 87% đại biểu có mặt thông qua chiều 7.11, Quốc hội đã đề ra một số chỉ tiêu cơ bản như: tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,7%; Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 6 - 7%; Tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu khoảng 3,5% và tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân khoảng 4%; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 31,5% GDP; Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 82,2%; Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường là 87%...
Trong khi đó, mục tiêu tổng quát được Quốc hội đặt ra là bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, tạo chuyển biến rõ rệt trong thực hiện 3 đột phá chiến lược; tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của sản xuất, kinh doanh; tăng cường sức cạnh tranh của nền kinh tế, khuyến khích khởi nghiệp bền vững, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng...
Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng 6,7% cho năm 2017 - ảnh 1

tin liên quan

Lạm phát giữ được, GDP ‘hụt hơi’
Bức tranh kinh tế - xã hội năm 2016 được báo cáo, đánh giá trong phiên khai mạc kỳ họp thứ 2, QH khóa 14 ngày hôm qua dù có nhiều điểm sáng, tích cực nhưng mục tiêu quan trọng nhất là tăng trưởng GDP lại bị hụt hơi.
Để hoàn thành các mục tiêu này, Nghị quyết đưa ra một số giải pháp chủ yếu, như thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kiểm soát chặt chẽ, không để phát sinh thêm nợ xấu, xử lý hiệu quả nợ xấu, bảo đảm an toàn hệ thống. Quản lý hiệu quả thị trường ngoại tệ, thị trường vàng, phấn đấu tăng dự trữ ngoại hối. Siết chặt kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước...
Bên cạnh đó là rà soát, sửa đổi, bổ sung các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, loại bỏ rào cản đầu tư kinh doanh bất hợp lý. Đơn giản hóa thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi tối đa, giảm thời gian, chi phí cho việc gia nhập thị trường của người dân và doanh nghiệp.
Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nhằm thực hiện đột phá xây dựng kết cấu hạ tầng, phục vụ các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020...

Chí Hiếu

Bình luận