Theo số liệu của Tổng cục Thuế, tính đến cuối tháng 9, tổng thu ngân sách đạt 597.962 tỉ đồng (không bao gồm các khoản từ bán cổ phần của nhà nước tại các doanh nghiệp), gần bằng 74% so với dự toán pháp lệnh.
Trong đó, số thu nội địa đạt 568.130 tỉ đồng, bằng 75,2% so với dự toán, thấp hơn các năm gần đây (năm 2015 đạt 76,2%; năm 2014 đạt 76,6%). Một số chính sách thuế được ban hành nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người nộp thuế... làm giảm thu ngân sách.

H.Sương

Bình luận