Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của VN để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) giai đoạn 2018 - 2022, nhằm thay thế Nghị định 129/2016.
Theo lộ trình cam kết, thuế suất trung bình của biểu thuế ATIGA giai đoạn 2015 - 2017 là 0,96% và giai đoạn 2018 - 2022 là 0,06%.
Theo cam kết, VN đã cơ bản hoàn thành việc xóa bỏ thuế quan trong ASEAN vào năm 2015, còn 7% dòng thuế được linh hoạt đến 2018. Biểu thuế ban hành kèm theo nghị định bao gồm toàn bộ các mặt hàng VN đã cam kết cắt giảm trong ATIGA, trong đó có 9.107 dòng giữ nguyên mã hàng, mô tả và quốc gia không được hưởng như biểu thuế đã được ban hành từ năm 2016.
Bên cạnh đó, do thay đổi danh mục cập nhật mới năm 2017 nên có 364 dòng hàng ảnh hưởng bởi việc thay đổi mã hàng, tách gộp dòng.
Thuế nhập khẩu khu vực ASEAN trung bình còn 0,06% - ảnh 1

tin liên quan

Doanh nghiệp ô tô lớn mới được giảm thuế
Bộ Tài chính xin ý kiến các bộ, ngành, Hiệp hội Doanh nghiệp về đề xuất giảm thuế nhập khẩu linh kiện ô tô chở người dưới 9 chỗ và xe tải từ 5 tấn trở xuống theo chương trình ưu đãi thuế từ năm 2018 - 2022.

M.Phương

Bình luận