Tiếp tục tăng phát hành trái phiếu chính phủ
Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa điều chỉnh lần hai kế hoạch phát hành các loại trái phiếu chính phủ (TPCP) năm 2016 tăng thêm 31.000 tỉ đồng, lên 281.000 tỉ đồng.
 Trong đó, chiếm khối lượng lớn nhất là TPCP kỳ hạn 5 năm với 157.000 tỉ đồng, tăng 12.000 tỉ đồng so với lần điều chỉnh trước đó. Hầu hết các loại TPCP kỳ hạn còn lại cũng tăng khối lượng phát hành, riêng TPCP kỳ hạn 3 năm ở mức 25.000 tỉ đồng, giảm 15.000 tỉ đồng so với kế hoạch trước.
Trước đó, KBNN thông báo kế hoạch phát hành TPCP năm 2016 là 220.000 tỉ đồng. Đến giữa năm điều chỉnh lên 250.000 tỉ đồng. Năm nay là một năm huy động TPCP thuận lợi, khi tính đến 23.9 đã huy động đạt 251.898 tỉ đồng, tương đương 100,76% kế hoạch điều chỉnh lần 1. KBNN cũng thông báo sẽ phát hành 31.000 tỉ đồng TPCP này trong quý 4 này.

H.Sương

Bình luận