Theo tính toán của Công ty chứng khoán HSC, tổng nợ xấu hiện vào khoảng 9,2% tại thời điểm cuối tháng 6 vừa qua.
Theo đó, ước tính từ báo cáo hằng tháng của các ngân hàng (NH) nộp lên NH Nhà nước, tổng nợ xấu trong hệ thống NH bằng khoảng 3,45% GDP danh nghĩa, là 129.960 tỉ đồng.
Hiện Công ty Quản lý tài sản (VAMC) đang nắm khoảng 217.000 tỉ đồng nợ xấu mua lại từ các NH, tương đương 5,75% GDP. Cộng hai con số trên, tổng nợ xấu là 346.960 tỉ đồng, tương đương 9,2% GDP.
Theo HSC, chưa cần phải sử dụng đến nguồn lực của ngân sách để xử lý nợ xấu, vì hệ thống NH vẫn đang tích cực trong việc xử lý và xóa nợ xấu bằng nguồn lực của chính các NH trong 4 - 5 năm qua. Với tốc độ xử lý nợ xấu hiện qua, trong khoảng 2 - 3 năm tới, một phần đáng kể nợ xấu có thể được xử lý.

H.Sương

Bình luận