Toàn bộ TP.HCM quy hoạch có 12 lưu vực để thu gom và xử lý nước thải, nhưng chỉ có 2 lưu vực, nhà máy xử lý nước thải hoạt động là Bình Hưng và Bình Hưng Hòa, đạt khoảng 200.000 m3.
Ngày 13.10, tại buổi làm việc với Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND TP.HCM) về tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn TP, ông Hà Văn Dũng, Chi cục phó Chi cục Bảo vệ - Môi trường TP.HCM, cho biết toàn bộ TP quy hoạch có 12 lưu vực để thu gom và xử lý nước thải, nhưng chỉ có 2 lưu vực, nhà máy xử lý nước thải hoạt động là Bình Hưng và Bình Hưng Hòa, đạt khoảng 200.000 m3.
Trong khi lưu lượng xả thải hiện nay là 1,8 triệu m3. 9 tháng đầu năm thanh kiểm tra việc xử lý môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh tại 5 huyện do Sở thực hiện và hồ sơ từ các huyện chuyển lên yêu cầu xử phạt, tổng cộng có 31 trường hợp vi phạm và đã ban hành quyết định xử phạt.
Tổng hợp trên địa bàn TP, đến nay còn tồn đọng 1.026 cơ sở sản xuất kinh doanh và 581 hộ chăn nuôi chưa đạt chuẩn môi trường, có trường hợp các cơ sở kinh doanh đối phó khi đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra…

Đình Sơn

Bình luận