Triển khai thêm 2 nhà máy nhiệt điện
Văn phòng Chính phủ hôm qua (11.10) cho biết Thủ tướng vừa có chỉ đạo việc triển khai dự án Nhà máy nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang và dự án Nhà máy nhiệt điện Đức Giang - Lào Cai.
Cụ thể, Thủ tướng đồng ý điều chỉnh nâng công suất dự án Nhà máy nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang (tên gọi cũ là Nhà máy nhiệt điện Lục Nam) từ 100 MW lên 650 MW. Lãnh đạo Chính phủ cũng đồng ý bổ sung dự án Nhà máy nhiệt điện Đức Giang - Lào Cai quy mô công suất 100 MW gồm 2 tổ máy nhiệt điện đốt than vào quy hoạch điện phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030 để cấp điện cho các nhà máy hóa chất của Công ty cổ phần hóa chất Đức Giang - Lào Cai, không bán điện vào hệ thống điện quốc gia.
Thủ tướng giao Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Bắc Giang, Lào Cai yêu cầu chủ đầu tư làm rõ các vấn đề lưu ý của các bộ, ngành trong quá trình lập, phê duyệt dự án theo quy định; hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các bước chuẩn bị và đầu tư xây dựng theo đúng các quy định hiện hành về đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng và bảo vệ môi trường.

Chí Hiếu

Bình luận