Theo số liệu Ngân hàng Nhà nước vừa công bố, tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng (TCTD) tính đến cuối tháng 8 giảm nhẹ 0,04% so với tháng trước đó, còn 86,57%.
Trong đó, tỷ lệ của khối ngân hàng thương mại (NHTM) nhà nước giảm còn 93,24%; NHTM cổ phần giảm còn 78,82%; các TCTD khác giảm còn 95,98%. Ngược lại, tỷ lệ này tại các NH liên doanh, NH nước ngoài lại tăng mạnh lên 66,62%; công ty tài chính, cho thuê tài chính tăng lên 277,7%.
Báo cáo kết quả điều tra thống kê của Vụ Dự báo thống kê Ngân hàng Nhà nước gần đây, trạng thái thanh khoản của các TCTD đối với VND và ngoại tệ khá tốt. Các TCTD kỳ vọng tình hình thanh khoản sẽ tiếp tục khả quan và tín dụng sẽ tăng 7,37% trong quý 4, đẩy tín dụng năm 2016 tăng trưởng 21,82%; huy động vốn tăng trưởng bình quân 16,85%, trong đó huy động VND tiếp tục tăng, còn ngoại tệ giảm mạnh.

T.Xuân

Bình luận