Vietnam Airlines vừa công bố báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm.
Vietnam Airlines vừa công bố báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm, cho biết đã thực hiện hơn 106.000 chuyến bay an toàn, vận chuyển khoảng 14,9 triệu lượt khách, tăng 16,4%; trong đó vận chuyển trên các đường bay nội địa tăng 23% so cùng kỳ.
Tổng hàng hóa vận chuyển đạt 193.000 tấn, tăng gần 21%. Tổng doanh thu hợp nhất ước đạt hơn 52.500 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế ước đạt 2.600 tỉ đồng.
Trong đó, công ty mẹ ước đạt 43.000 tỉ đồng tổng doanh thu và gần 1.735 tỉ đồng lợi nhuận, tăng 4 lần so cùng kỳ và vượt 10,6% kế hoạch năm 2016.
Nộp ngân sách nhà nước ước đạt gần 3.900 tỉ đồng, tăng 24% so cùng kỳ.

H.Sương

Bình luận