VPBank đạt 10 giải thưởng và chứng nhận trong năm 2016
Năm 2016, lần thứ 3 liên tiếp Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã được trao chứng nhận Thương hiệu quốc gia. Đây cũng là năm ngân hàng được các tổ chức uy tín quốc tế trao tặng thêm nhiều giải thưởng và chứng nhận khác.
Cũng trong năm 2016, kết quả kinh doanh của VPBank đã có sự bứt phá ngoạn mục khi đạt gần hết các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra từ đầu năm chỉ sau 9 tháng. Để đạt được kế hoạch này, VPBank đặt mục tiêu phát triển bền vững và theo chiều sâu, không đặt mục tiêu hoàn thành kế hoạch bằng mọi giá và tăng trưởng có chiến lược, tránh tăng trưởng nóng. Với nền tảng vững vàng và kết quả kinh doanh đạt được rất khả quan, ngoài chứng nhận trên đây, VPBank đã được các tổ chức uy tín quốc tế trao tặng thêm 9 loại giải thưởng và chứng nhận trong năm 2016.
VPBank đạt 10 giải thưởng và chứng nhận trong năm 2016 - ảnh 1
Những giải thưởng và chứng nhận này một lần nữa thể hiện tầm vóc của một tổ chức tài chính lớn, dày dặn kinh nghiệm trong xây dựng và vận hành hệ thống, với những chiến lược kinh doanh hướng đến khách hàng, thỏa mãn nhu cầu thị trường và luôn được khách hàng tin tưởng và gắn bó.

Bình luận