Vũ trụ đang giãn nở nhanh hơn

Vũ trụ đang giãn nở nhanh hơn

18:21 20/12/2021 3

Nhờ sự hỗ trợ của Kính thiên văn không gian Hubble, một đội ngũ các nhà nghiên cứu đã tổng hợp kho dữ liệu khổng lồ trong nỗ lực giải thích tại sao vũ trụ có vẻ như giãn nở nhanh hơn tính toán của con người.