/// Ảnh: Reuters

Ấn Độ sắp thiếu tiền mặt lần thứ ba trong 2 năm

11:27 24/07/2018 0

Tuần trước, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) thông báo tung tiền giấy 100 rupee mới. Chúng sẽ khác các tờ bạc đang lưu hành về diện mạo, kích thước. Động thái này sẽ khiến các hãng vận hành ATM trên cả nước gặp khó.