Một cửa hàng nữ trang tại Allahabad (Ấn Độ) /// Reuters

Kim cương 'ế' vì Ấn Độ đổi tiền

14:16 14/12/2016 0

Giao dịch kim cương trên thế giới đang chậm lại và nhà cung cấp kim cương hàng đầu thế giới đang đổ lỗi cho nỗ lực xóa bỏ “tiền đen” của Ấn Độ.