/// AFP

Kinh tế Ấn Độ có gì hơn Trung Quốc?

17:54 07/06/2016 0

Câu trả lời là rất nhiều. Khi Trung Quốc, Nga và Brazil đều đi chậm lại, kinh tế Ấn Độ vẫn tiến về phía trước. Ấn Độ là điểm sáng trong các thị trường mới nổi.