Miền Trung cần thể chế phù hợp để phát triển

Miền Trung cần thể chế phù hợp để phát triển

0

* Bàn giải pháp thúc đẩy hiệu quả của hành lang kinh tế Đông Tây

Ngày 15.8, tại TP.Đà Nẵng, Ban Kinh tế T.Ư phối hợp Ban Điều phối vùng duyên hải miền Trung và Thời báo Kinh tế VN tổ chức Diễn đàn kinh tế miền Trung - “Giải pháp phát huy sức mạnh miền Trung trong giai đoạn mới”, đồng thời ra mắt Ban vận động “Quỹ hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển”.

/form>