Khu vực Q.9 nằm trong quy hoạch phát triển khu đô thị sáng tạo /// Ảnh: Độc Lập

Nhiều khó khăn khi xây dựng đô thị sáng tạo

0
Các khó khăn khi quy hoạch khu đô thị sáng tạo là thiếu cơ sở dữ liệu dùng chung, thiếu chia sẻ thông tin, cơ chế hợp tác đa ngành, chưa thực hiện chuyển đổi trong số trong quản lý, đặc biệt là quản lý nhà nước, công tác dự báo, công tác mô hình hóa…