Kinh tế xanh và động lực tăng trưởng mới cho Tây nguyên

Kinh tế xanh và động lực tăng trưởng mới cho Tây nguyên

13:41 20/12/2021 0

Thỏa thuận hợp tác phát triển chuỗi giá trị dược liệu tại Việt Nam giữa tập đoàn dược phẩm Sabinsa của Ấn Độ và tập đoàn Tân Thành Holdings, được xem là bước khởi đầu chiến lược thúc đẩy kinh tế xanh phát triển tại Tây nguyên.

Điện gió ngoài khơi sốt ruột chờ chính sách kế tiếp /// Ảnh GWEC

Thấp thỏm như… điện gió ngoài khơi

15:09 16/08/2021 0

Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu đã đưa ra một số kinh nghiệm quốc tế về chuyển sang đấu thầu cho điện gió ngoài khơi, đồng thời kiến nghị Việt Nam xem xét áp dụng cơ chế giá cố định trong thời kỳ chuyển đổi.