Người làm nhân sự có cần KOLs?

Người làm nhân sự có cần KOLs?

08:00 25/01/2022 0

KOLs (người có sức ảnh hưởng) của nhân sự trong công ty là ai và có mối quan hệ gì với HR(Bộ phận Nhân sự) ? Làm sao để HR - KOLs có thể hợp tác thuận lợi?