Dự án triệu USD dành cho trẻ khuyết tật của mẹ Tim

Dự án triệu USD dành cho trẻ khuyết tật của mẹ Tim

0
Dự án có tổng kinh phí khoảng 2,5 triệu USD dành cho người khuyết tật, trẻ bại não dần hình thành ở xã Đắc Sôk, H.Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Người thực hiện dự án chính là cô Tim Aline Rebeaud, tên tiếng Việt là Hoàng Nữ Ngọc Tim.