Nhơn Hội - lời giải cho phát triển kinh tế Quy Nhơn

Nhơn Hội - lời giải cho phát triển kinh tế Quy Nhơn

15:29 26/02/2020 0

Bằng việc điều chỉnh quy mô phát triển khu kinh tế Nhơn Hội (Bình Định) sang trọng tâm phát triển du lịch, dịch vụ, đô thị, công nghiệp, cảng biển... đã mở ra cơ hội phát triển mới cho thành phố biển Quy Nhơn.