Kỷ cương công vụ

Kỷ cương công vụ

05:10 19/04/2022 1

Việc nêu cao kỷ cương trong công tác lãnh đạo, làm việc, tổ chức thực hiện pháp luật và thực thi công vụ... là cần thiết.

Siết kỷ cương công vụ

Siết kỷ cương công vụ

06:24 12/02/2022 2

Ngày 10.2 là ngày làm việc đầu tiên của đoàn kiểm tra việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh Quảng Trị do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng ký quyết định thành lập.