Kỷ luật 50 tập thể, cá nhân vi phạm kỷ luật

Kỷ luật 50 tập thể, cá nhân vi phạm kỷ luật

0
UBND TP. Hà Nội vừa ban hành báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm về việc thực "Năm kỷ cương hành chính - 2013", theo đó đã có 50 tập thể cá nhân bị kỷ luật hoặc đang bị đề nghị xem xét kỷ luật do vi phạm về công vụ.