Kỳ họp HĐND TP.HCM: Những cam kết từ chính quyền

Kỳ họp HĐND TP.HCM: Những cam kết từ chính quyền

04:36 09/12/2021 0

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM có nhiều cam kết và đề ra hướng giải quyết đối với những bất cập của hệ thống y tế và tồn đọng, trì trệ trong công tác cải cách hành chính, thu hút đầu tư.