Cung cấp thông tin kết quả các kỳ họp cho báo chí

Cung cấp thông tin kết quả các kỳ họp cho báo chí

19:55 30/07/2013 0

(TNO) Thông tin trên được ông Phan Văn Phấn, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết tại cuộc họp giao ban báo chí tháng 7 do Sở Thông tin Truyền thông Lâm Đồng tổ chức ngày 30.7.

Tín nhiệm thấp có thể bị bãi nhiệm ngay cuối kỳ họp đầu tiên lấy phiếu

Tín nhiệm thấp có thể bị bãi nhiệm ngay cuối kỳ họp đầu tiên lấy phiếu

03:20 17/01/2013 0

Trường hợp lấy phiếu tín nhiệm lần đầu mà có tới 2/3 tổng số ĐB đánh giá tín nhiệm thấp có thể bị bãi nhiệm, thay thế ngay tại kỳ họp đó. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được “chốt” lại trong nội dung Nghị quyết hướng dẫn việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với chức danh chủ chốt do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn sau khi TVQH thảo luận và biểu quyết tại phiên họp sáng qua 16.1.