Kiến nghị không tăng phí giữ xe hai bánh

Kiến nghị không tăng phí giữ xe hai bánh

14:15 11/07/2012 0

(TNO) Thẩm tra tờ trình về việc thu phí trông giữ xe trên địa bàn TP.HCM, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM kiến nghị không tăng thu đối với xe đạp, xe máy.