/// Minh họa: Văn Nguyễn

Gia đình dấu yêu: Kỷ niệm ngày cưới

14:09 23/02/2020 0

Vợ chồng bạn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày cưới của bố mẹ mình. Trong “lễ cưới kim cương”, khách mời chủ yếu là con cháu, chắt trong nhà và thông gia.