Các kỹ sư Apple nhận lương ra sao?

Các kỹ sư Apple nhận lương ra sao?

13:44 28/06/2022 1

Văn phòng Chứng nhận lao động thuộc Bộ Lao động Mỹ đã vô tình hé lộ về mức lương mà các kỹ sư, quản lý và hàng nghìn nhân viên khác tại Apple nhận được.