Diệt tận gốc tín dụng đen

Diệt tận gốc tín dụng đen

05:05 28/06/2022 12

Tín dụng đen gây ra bao hệ lụy cho người dân và xã hội, nhiều bạn đọc rất bức xúc, mong cơ quan chức năng quyết liệt diệt tận gốc vấn nạn này.